Dalyvavimas konkurse

1. Konkursas skirtas 13–15 metų amžiaus moksleiviams iš Albanijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Islandijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos , Lichtenšteino, Liuksemburgo, Juodkalnijos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Serbijos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės.
2. Moksleiviai turi teisę dalyvauti neatsižvelgiant į dalykus, kuriuos jie mokosi.
3. Norėdami dalyvauti konkurse dalyviai privalo užsiregistruoti el. paštu info@europeanmoneyquiz.lt. IKI 2018 m. KOVO 20 D.

Kontaktai ir privatumo sąlygos

4. Registruojantis nacionaliniame lygmenyje, dalyvių gali būti prašoma nurodyti mokyklos duomenis ir klasę atstovaujančio mokytojo kontaktinius duomenis. Lietuvos bankų asociacija bei Europos bankų federacija naudoja šią informaciją tik konkurso metu ir įsipareigoja nenaudoti jos jokiais kitais tikslais.
5. Pateikdami asmeninius duomenis dalyvaujantys moksleiviai ir mokytojai sutinka, kad laimėjusios komandos pavadinimas ir jos narių pavardės būtų skelbiamos EBF ir/arba Lietuvos bankų asociacijos tinklalapiuose bei reklaminėje medžiagoje.
6. Nacionalinių turų nugalėtojai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami Europos finalinio turo metu Briuselyje, kuris vyks 2018 m. gegužės mėn. 8 d.

Nugalėtojų rinkimas

7. Nacionalinio turo nugalėtoja pripažįstama klasė, pateikusi daugiausia teisingų atsakymų per trumpiausią laiką, atsakant į klausimus per Kahoot! internetinę platformą.
8. Nacionalinės bankų asociacijos (Lietuvoje – Lietuvos bankų asociacija) paskelbia tik penkis geriausiai pasirodžiusius dalyvius savo šalyje.
9. Nacionalinio turo nugalėtojai turi patvirtinti savo pasiruošimą dalyvauti Europos finaliniame ture per septynias dienas nuo konkurso pabaigos datos. Jeigu Lietuvos bankų asociacija neturi galimybės susisiekti su nugalėtoju, arba jeigu nugalėtojas neturi galimybės priimti prizo, Lietuvos bankų asociacija pasilieka teisę įteikti prizą kitam nugalėtojui, išrinktam pagal šio konkurso sąlygas.
10. Klasė – nacionalinio turo nugalėtoja – privalo išsirinkti du moksleivius ir vieną suaugusįjį lydintį asmenį (mokytoją arba vieną iš tėvų) kelionei į Briuselyje vyksiantį Europos finalinį turą. Lietuvos bankų asociacija nėra atsakinga už dviejų moksleivių išrinkimą.
11. Lietuvos bankų asociacija susisiekia su nugalėjusia komanda dėl kelionės į Briuselyje vykstantį Europos finalinį turą organizavimo.
12. Europos finaliniame ture dalyviai žaidžia komandomis po du iš kiekvienos šalies. Klausimai moksleiviams iš Lietuvos bus pateikiami nacionaline kalba (lietuvių k.). Europos finalinio turo nugalėtoja bus pripažinta komanda dalyvė, pateikusi daugiausia teisingų atsakymų į klausimus per trumpiausią laiką, nustatytą Kahoot! platformoje. Komanda nugalėtoja paskelbiama vietoje.

Kitos taisyklės

13. EBF ir jos nariai neprisiima jokios atsakomybės už žalą, nuostolius, įsipareigojimus, sužalojimus ar nusivylimą, kurį dalyviai patyrė dalyvaudami konkurse ar priimdami prizą.
14. EBF ir jos nariai taip pat neprisiima atsakomybės už sužalojimus ar žalą dalyvių ar kitų asmenų IT įrenginiams, susijusią su ar atsiradusią dėl dalyvavimo konkurse ar bet kokios medžiagos parsisiuntimo.
15. Į apdovanojimą nėra įtrauktas kelionės draudimas, asmeninės išlaidos ar nenumatytos išlaidos, išskyrus aukščiau minėtas išlaidas.
16. Prizo laimėtojas privalo turėti galiojantį ID ir kelionių draudimą ir gauti visas reikiamas vizas, tėvų/teisėtų globėjų leidimus kelionei.
17. EBF ir jos nariai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvį, įtariamą sukčiavimu bet kokiu būdu ir panaikinti jų rezultatus iš žaidėjų duomenų bazės.