Dalyvavimas konkurse

1. Konkursas skirtas 13–15 metų amžiaus moksleiviams.
2. Moksleiviai turi teisę dalyvauti neatsižvelgiant į dalykus, kurių jie mokosi.
3. Norėdami dalyvauti konkurse dalyviai privalo užsiregistruoti el. paštu info@europeanmoneyquiz.lt iki 2020 m. kovo 1 d., nurodydami savo mokymosi įstaigą, klasę, komandos narių skaičių bei kontaktinį asmenį (mokytoją ar komandos narį), arba užpildydami registracijos formą.
4. Kiekvienai užsiregistravusiai klasei bus suteiktas individualus naudotojo vardas, kurio reikės jungiantis prie Kahoot! platformos (nuoroda bus atsiųsta artėjant nacionaliniam finalui). Klasių (ar jų atstovų) registracija nurodytu el. paštu taip pat leis nacionalinio turo koordinatoriams Lietuvos bankų asociacijoje palaikyti ryšį su dalyviais ir dalintis visa su viktorina susijusia informacija.
5. Nacionalinio finalo metu klasėje turi būti didesnis ekranas, kuriame mokiniai galėtų matyti klausimus, ir vienas papildomas įrenginys (kompiuteris, planšetė ar telefonas), kuriuo naudodamasis paskirtas klasės (komandos) atstovas pateiks pasirinktą atsakymo variantą.
6.Nacionalinio finalinio turo metu dalyviai turės:
· Prie interneto prijungtame įrenginyje (pvz., kompiuteryje arba planšetėje) atidaryti YouTube kanalo nuorodą, kurią iš Lietuvos bankų asociacijos gaus kiekviena užsiregistravusi komanda. Čia bus rodomas žaidimo PIN kodas ir viktorinos klausimai.
· Atsakyti į klausimus per antrąjį įrenginį (kompiuterį, planšetę ar telefoną), prisijungę prie Kahoot! su nurodytu PIN kodu ir įvedę naudotojo vardą (jį kiekvienai užsiregistravusiai komandai suteiks Lietuvos bankų asociacija).

Privatumo sąlygos

7. Registruojantis nacionaliniame lygmenyje, dalyvių gali būti prašoma nurodyti mokyklos duomenis ir klasę atstovaujančio mokytojo kontaktinius duomenis. Lietuvos bankų asociacija bei Europos bankų federacija naudoja šią informaciją tik konkurso metu ir įsipareigoja nenaudoti jos jokiais kitais tikslais.
8. Pateikdami asmeninius duomenis dalyvaujantys moksleiviai ir mokytojai sutinka, kad laimėjusios komandos pavadinimas ir jos narių pavardės būtų skelbiamos EBF ir/arba Lietuvos bankų asociacijos tinklalapiuose bei reklaminėje medžiagoje.
9. Nacionalinių turų nugalėtojai sutinka būti fotografuojami ir filmuojami Europos finalinio turo metu Briuselyje, kuris vyks 2020 m. balandžio mėn. 28-29 d.

Nugalėtojų rinkimas

10. Nacionalinio turo nugalėtoja pripažįstama klasė (ar jos atstovai), pateikusi daugiausia teisingų atsakymų per trumpiausią laiką, atsakant į klausimus per Kahoot! internetinę platformą.
11. Nacionalinės bankų asociacijos (Lietuvoje – Lietuvos bankų asociacija) paskelbia tik penkis geriausiai pasirodžiusius dalyvius savo šalyje.
12. Nacionalinio turo nugalėtojai turi patvirtinti savo pasiruošimą dalyvauti Europos finaliniame ture per septynias dienas nuo konkurso pabaigos datos. Jeigu Lietuvos bankų asociacija neturi galimybės susisiekti su nugalėtoju, arba jeigu nugalėtojas neturi galimybės priimti prizo, Lietuvos bankų asociacija pasilieka teisę įteikti prizą kitam nugalėtojui, išrinktam pagal šio konkurso sąlygas.
13. Klasė – nacionalinio turo nugalėtoja – privalo išsirinkti du moksleivius ir vieną suaugusįjį lydintį asmenį (mokytoją arba vieną iš tėvų) kelionei į Briuselyje vyksiantį Europos finalinį turą. Lietuvos bankų asociacija nėra atsakinga už dviejų moksleivių išrinkimą.
14. Lietuvos bankų asociacija susisiekia su nugalėjusia komanda dėl kelionės į Briuselyje vykstantį Europos finalinį turą organizavimo.
15. Europos finaliniame ture dalyviai žaidžia komandomis po du iš kiekvienos šalies. Klausimai moksleiviams iš Lietuvos bus pateikiami nacionaline kalba (lietuvių k.). Europos finalinio turo nugalėtoja bus pripažinta komanda dalyvė, pateikusi daugiausia teisingų atsakymų į klausimus per trumpiausią laiką, nustatytą Kahoot! platformoje. Komanda nugalėtoja paskelbiama vietoje.

Kitos taisyklės

16. EBF ir jos nariai neprisiima jokios atsakomybės už žalą, nuostolius, įsipareigojimus, sužalojimus ar nusivylimą, kurį dalyviai patyrė dalyvaudami konkurse ar priimdami prizą.
17. EBF ir jos nariai taip pat neprisiima atsakomybės už sužalojimus ar žalą dalyvių ar kitų asmenų IT įrenginiams, susijusią su ar atsiradusią dėl dalyvavimo konkurse ar bet kokios medžiagos parsisiuntimo.
18. Į apdovanojimą nėra įtrauktas kelionės draudimas, asmeninės išlaidos ar nenumatytos išlaidos, išskyrus aukščiau minėtas išlaidas.
19. Prizo laimėtojas privalo turėti galiojantį ID ir kelionių draudimą ir gauti visas reikiamas vizas, tėvų/teisėtų globėjų leidimus kelionei.
20. EBF ir jos nariai pasilieka teisę diskvalifikuoti dalyvį, įtariamą sukčiavimu bet kokiu būdu ir panaikinti jų rezultatus iš žaidėjų duomenų bazės.